Rettigheter for stipendiater og postdoktorer – hva bør arbeidsgiver vite?

– Vi får mange henvendelser fra stipendiater og postdoktorer om muligheten for forlengelse i forbindelse med koronapandemien. Vi har derfor laget en oversikt over rettigheter for ansatte i slike rekrutteringsstillinger, som vi tror også arbeidsgivere vil ha nytte av, sier spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng.

Article Image

Koronapandemien har gjort at mange stipendiater og postdoktorer forsinkes i sitt arbeid. Hvilken rett har de til forlengelse? Det er det spørsmålet som oftest har blitt stilt til Forskerforbundets fagrådgivere de siste månedene.

Spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng forteller om stor usikkerhet – både blant stipendiater og postdoktorer og blant deres arbeidsgivere. Dagens regelverk gir de ansatte i rekrutteringsstillinger noen tydelige rettigheter, og overlater en del tilfeller til arbeidsgivers vurdering.

– Vi får mange spørsmål om dette temaet, så det er tydelig at det er en del usikkerhet der ute. Men egentlig burde dette være ganske enkelt, for hele formålet med ansettelsesforskriften er å sikre stipendiater og postdoktorer tilstrekkelig tid til avhandlings- og kvalifiseringsarbeid. Stipendiater og postdoktorer som er blitt forsinket på grunn koronasituasjonen, bør derfor sikres forlengelse slik at de får fullført arbeidet sitt. Det er både i deres og samfunnets interesse, sier Iddeng.

Han er spesielt opptatt av å avklare misforståelser om at en forlengelse for postdoktorer som er forsinket, forplikter arbeidsgiver til å ansette postdoktorer fast.

– Det er ikke slik at postdoktorer som får forlenget sin åremålsstilling, får rett til fast stilling. En slik forlengelse medfører ingen endringer i det arbeidsrettslige forholdet. Det er svært viktig at arbeidsgiverne er klar over dette, slik at alle postdoktorer får anledning til å fullføre løpet sitt, understreker Iddeng.

Han mener det beste ville vært om det kom på plass nasjonale retningslinjer som sikret likebehandling for alle stipendiater og postdoktorer.

– Vi oppfordrer myndighetene til å etablere ubyråkratiske, tillitsbaserte ordninger for å sikre koronaforlengelse for dem som er blitt forsinket. Nå forventer vi en stor tilstrømming av nye studenter til akademia, og vi vil trenge disse stipendiatene og postdoktorene i forskning og undervisningsarbeid i tiden foran oss, avslutter Iddeng.

Les hele notatet «Stipendiater, postdoktorer og koronaepidemien» her

English version: «PhD candidates, postdocs and the corona pandemic»