Regjeringen lager rekrutteringsstrategi: – Gleder oss til å bidra!

– Vi er veldig glade for at regjeringen har lyttet til oss og vil lage en helhetlig strategi for forskerrekruttering og karriereveier. Jeg håper de vil lytte til forskernes erfaringer og råd i dette viktige arbeidet, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Regjeringen varlset i dag en strategi for forskerrekruttering og karriereveier i forskning og høyere utdanning

Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) skal strategien skje i nær dialog med viktige aktører i sektoren. NIFU er alt i gang med å utvikle nytt kunnskapsgrunnlag om doktorenes arbeidsmarkedstilpassing og bruken av postdoktorstillingen.

Guro Elisabeth Lind ser saken som et gjennomslag for Forskerforbundets arbeid gjennom mange år.

– Vi har etterspurt en slik utredning i lang tid, så dette var en hyggelig nyhet. Det er flere gode grunner til et slikt arbeid. Mange unge forskere opplever en forskerkarriere som usikker, på grunn av et uforutsigbart karriereløp og høy bruk av midlertidige stillinger. Flere undersøkelser tyder på at attraktiviteten til forskeryrket er dalende, så denne strategien er ikke bare kjærkommen, men også veldig viktig, understreker Lind.

Forskerforbundet har tidligere utarbeidet kunnskapsnotatet «Kampen om talentene», som oppsummerer utfordringene knyttet til rekruttering til forskeryrket.

– Skal vi nå de skyhøye ambisjonene som er vedtatt i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, må vi sikre at forskeryrket er attraktivt. Også for morgendagens forskerspirer. Jeg gleder meg til å bidra i dette viktige arbeidet, og det er jeg sikker på at våre 23.000 medlemmer også gjør. Det er de som vet hvor skoen trykker i forsker-Norge, og det er erfaringer Asheim vil ha god bruk for, avslutter Lind.

Se også sak i Forskerforum: https://www.forskerforum.no/lover-ny-strategi-for-forskerrekruttering/