Også forskere fortjener fast jobb

– Forskere er også arbeidsfolk, og vi har fortsatt mye å kjempe for. På min 1. mai-parole i år står det: Også forskere fortjener fast jobb. Se Guros 1. mai-tale her!

Article Image

1. mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag. I 130 år har arbeidere verden over markert 1. mai i solidaritet med arbeidere i andre land og med krav om sterkere rettigheter.

– Også vi som forsker, er arbeidsfolk. Og fortsatt er det mye å kjempe for. Få grupper i samfunnet er så ofte midlertidig ansatt som oss. Altfor mange unge forskere og kunnskapsarbeidere lever i usikkerhet på korte arbeidskontrakter. På min 1. mai-parole i år står det: Også forskere fortjener fast jobb, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind i sin tale for dagen.

Hun har også et internasjonalt budskap.

– 1. mai er en dag for internasjonal solidaritet. De siste årene har vi sett en urovekkende økning i angrep på forskere i mange land. Vi står sammen i den internasjonale kampen for full akademisk frihet for alle forskere. Også her hjemme er den akademiske friheten noe vi skal forsvare hver eneste dag, sier Lind.