Ny stortingsmelding om utenlandsstudier: Store ambisjoner, lite penger

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind er positiv til regjeringens nye stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet, men kritisk til at institusjonene pålegges nye oppgaver som ikke følges opp med friske midler.

Article Image

Stortingsmelding 7 (2020–2021)

30. oktober la forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fram stortingsmeldingen «En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning». Målet med meldingen er å gjøre det enklere for studenter å ta deler av utdanningen i utlandet

Forskerforbundet er positive til stortingsmeldingen.

– Internasjonalisering er viktig både for utdanning og forskning, og økt studentmobilitet er et av flere viktige virkemidler for å styrke internasjonalt samarbeid og kvaliteten i høyere utdanning, sier Guro Elisabeth Lind.

Hun støtter regjeringens ambisjoner om at flere studenter skal reise ut.

Økt student- og lærermobilitet har vært en uttalt målsetting siden Kvalitetsreformen ble innført. Det er liten tvil om at det å ta del i fagmiljøer utenfor egen institusjon – både innenlands og utenlands - bidrar til å gi et annet perspektiv og en verdifull innsikt til det miljøet man kommer fra, uttaler Lind.

Hun understreker at meldingen har ambisiøse mål, som det vil kreve ressurser å følge opp.

– Målet om at halvparten av studentene skal ha et studieopphold i utlandet, vil kreve mye arbeid. Regjeringen sier det vil kreve en kulturendring i hele sektoren med strukturelle og administrative tilpasninger. Jeg liker dårlig at universitetene og høyskolene nok en gang pålegges nye oppgaver som vil kreve tilrettelegging fra sektoren, uten at det følger med friske penger. All erfaring viser at det er ressurskrevende å utvikle og vedlikeholde gode samarbeidsavtaler, og å kvalitetssikre studie- og praksisopphold ute, sier Lind.

Caroline Erviksæter, leder av Forskerforbundets studentutvalg, er positiv til at regjeringen vil gjennomgå studiestøtteordningen til norske studenter som tar hele graden i utlandet. Men advarer mot en omlegging som kan avskrekke norske studenter fra å søke plasser ved eliteuniversitet. Erviksæter er imidlertid glad for at regjeringen vil gjøre det enklere å godkjenne utdanning fra utlandet, og at den vil fokusere på samarbeid med det globale sør.