I full jobb for våre medlemmer

– Vi fortsetter vårt arbeid for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår også under koronapandemien. Jeg vil at våre medlemmer og tillitsvalgte skal vite at de fortsatt kan komme til oss med problemer i arbeidsforholdet, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Koronapandemien gjør at norsk arbeids- og samfunnsliv vil være i unntakstilstand de neste ukene og kanskje månedene. Det får følger også for Forskerforbundets sekretariat, som er pålagt hjemmekontor fram til påskeferien. Alle kurs og arrangementer er avlyst frem til 31. mai.

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp er likevel opptatt av at forbundet så langt det er mulig vil opprettholde sin kjernevirksomhet også i denne vanskelige perioden.

– Vi kan ikke arbeide som vi pleier, men vi skal gjøre det vi kan for at våre medlemmer og tillitsvalgte blir godt ivaretatt også i tiden fremover. Mange vil oppleve usikkerhet og utfordringer i arbeidsforholdet, og de skal vite at de fortsatt kan få hjelp hos sin fagforening, understreker Avløyp.

Det er stopp i all reisevirksomhet i tiden fremover, men Avløyp håper digitale verktøy kan bidra til at medlemmer og tillitsvalgte kan møtes på andre måter.

– Vi vet at en telefon eller et nettmøte aldri kan erstatte et fysisk møte fullt ut, men nå må vi gjøre det beste ut av situasjonen. Våre jurister og tariffrådgivere er fortsatt tilgjengelige selv om situasjonen er spesiell, sier Avløyp.

Hun ber om at alle henvendelser skjer til eller til sentralbordet på 21 02 34 00, slik at de kan videreformidles til rette vedkommende i sekretariatet.

– For øvrig vil vi prioritere å holde informasjonen på våre nettsider oppdatert fra dag til dag. På nettsidene vil du blant annet finne informasjon om permittering, dagpenger, sykepenger og stipendiatenes rettigheter, og andre aktuelle spørsmål, sier Avløyp.

Takker medlemmer i førstelinjen
Forskerforbundet har også medlemmer som har ekstra vanskelige og slitsomme arbeidsdager under pandemien. Det gjelder blant annet medlemmer i sykehussektoren og ansatte ved Folkehelseinstituttet. Avløyp vil gjerne takke dem spesielt.

– Vi er alle svært takknemlige for den utrolig viktige og krevende jobben de gjør for oss alle, og de skal vite at vi er der for dem hvis de skulle trenge vår hjelp, avslutter Avløyp.