Hederspris til Gry Eva Alterskjær

Under en tilstelning i Forskerforbundet ved NTNU i går, ble Gry Eva Alterskjær tildelt Forskerforbundets hederspris. Prisen ble delt ut av nestleder Kristin Dæhli. Vi gratulerer Gry Eva med en velfortjent hederspris!

Kristin Dæhli, Gry Eva Alterskjær og lokallagsleder Jon Anders Risvaag

Kristin Dæhli, Gry Eva Alterskjær og lokallagsleder Jon Anders Risvaag

Gry Eva Alterskjær har vært tillitsvalgt for lokallagets medlemmer i mer enn 10 år, hvorav nær 7 år som hovedtillitsvalgt. I hennes lederperiode har lokallaget vokst fra ca 1000 til i overkant av 1600 medlemmer.

Samtidig med rollen som hovedtillitsvalgt har hun bl.a. vært forhandlingsleder for Unio-forbundene og ledet det lokale konfliktberedskapsarbeidet for Unio.

Forskerforbundets hederspris er en særskilt utmerkelse som kan tildeles medlemmer som over en samlet periode på 10 år har hatt tillitsverv i lokallag eller fagpolitisk forening.