Feirer samefolkets dag

– Opprettelsen av egne samiske kunnskapsinstitusjoner har vært viktig for hele det samiske samfunnet, sier høgskolelektor Elisabeth Utsi Gaup, som er Forskerforbundets tillitsvalgt ved Samisk høgskole i Kautokeino. I dag feirer hun og Forskerforbundet samefolkets dag.

Fra en tidligere feiring av samefolkets dag ved Sámi allaskuvla / Samisk høgskole

Fra en tidligere feiring av samefolkets dag ved Sámi allaskuvla / Samisk høgskole

Samenes nasjonaldag, også kalt samefolkets dag, markeres den 6. februar hvert år. På denne datoen kom det første internasjonale samemøtet sammen i Trondheim i 1917.

Forskerforbundet har fem lokallag ved samiske kunnskaps- og forvaltningsinstitusjoner: Arran – julevsáme guovdásj (Lulesamisk senter), Saemien Sijte (Sørsamisk museum og kultursenter), Sametinget, Samisk arkiv og Samisk høgskole.

Gaup understreker betydningen slike kunnskapsmiljøer har hatt.

– Det at det finnes sterke samiske kunnskapsinstitusjoner er veldig viktig for det samiske samfunnet, og ikke minst for de samiske språkene. Ved Samisk høgskole bruker vi samisk som arbeidsspråk, noe som er ganske unikt, også i urfolkssammenheng. Det gjør også at vi får utviklet samisk som akademisk språk, og gode profesjonsutdanninger for blant annet lærere og journalister, sier Gaup.

Samisk høgskole ble grunnlagt i 1989, samme år som Sametinget. Men allerede i 1973 var Nordisk Samisk Institutt blitt etablert i Kautokeino, et institutt som i dag er en del av høgskolen.

– Det var omdiskutert å etablere en forskningsinstitusjon i lille Kautokeino. Ville det gå an å få på plass et sterkt forskningsmiljø der? Men det har vist seg å være en riktig avgjørelse. Samisk høgskole har blitt et sterkt faglig miljø, med forskere og studenter fra alle land med samisk befolkning, sier Gaup.

Samefolkets dag ble første gang feiret i 1993, og siden 2004 er dagen offisiell flaggdag i Norge. Gaup feirer dagen med kolleger.

– Vi feirer dette sammen med studentene, heiser flagget og synger den samiske nasjonalsangen og deretter samles vi i kantinen for kaffe, kake og litt underholding. Før hele lokalbefolkningen samles i idrettshallen senere på dagen, forteller Gaup.

Forskerforbundet gratulerer alle sine samiske medlemmer og tillitsvalgte med dagen – lihkku beivviin!