– Usikkerheten driver forskertalentene ut

En ny NIFU-rapport viser at mange med doktorgrad kvier seg for en forskerkarriere.
– Det er et politisk ansvar å sikre bedre og tryggere karriereveier i akademia, mener Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

For første gang siden 2007 er det gjennomført en heldekkende undersøkelse av doktorers arbeidsmarkedstilpasning og relevansen av norsk doktorgradsutdanning. Gitt flere nye karriereveier – hvor relevant er egentlig norsk doktorgradsutdanning for arbeidsmarkedet? Og er en karriere som forsker attraktiv for nyutdannede doktorer? På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har NIFU undersøkt disse og andre spørsmål.

Et hovedfunn i undersøkelsen er at høyt arbeidspress, lav lønn og få faste stillinger gjør at mange kvier seg for en karriere som forsker i akademia.

– Jeg skulle ønske dette var overraskende lesning, men det er dessverre ikke det. Flere andre undersøkelser peker i samme retning. Både masterstudenter og doktorgradskandidater ser en forskerkarriere som mindre attraktiv enn før, og det gir stor grunn til bekymring for rekrutteringen til forskeryrket, sier Guro Elisabeth Lind.

Hun har bakgrunn som leder for Akademiet for yngre forskere, som for få år siden gjorde en lignende undersøkelse blant unge forskere. Bare halvparten av de spurte ville anbefale andre unge en forskerkarriere.

– Det er den høye usikkerheten som i særlig grad driver unge forskertalenter bort fra forskningen. Det er utrolig synd, for vi trenger de beste hodene i forskningen hvis vi skal løse de store samfunnsutfordringene. Derfor er dette også et politisk spørsmål. Dessverre går arbeidet med å sikre faste jobber og gode karriereveier i akademia altfor tregt, mener Lind.

Hun utfordrer statsråd Henrik Asheim til å prioritere arbeidet for bedre karriereveier i akademia.

– Kunnskapsdepartementet arbeider nå med en egen rekrutteringsstrategi, og denne rapporten er nok et bevis på at den ikke kan komme fort nok, sier hun.

Roser initiativet
Lind roser initiativet bak NIFU-rapporten, og mener den gir et viktig kunnskapsgrunnlag for videre politikkutvikling.

– Rapporten gir et godt bilde av det store mangfoldet blant norske doktorer og hva deres kompetanse kan brukes til i arbeidslivet. Det er viktig å huske på at flertallet av doktorgradskandidater vil bruke utdanningen sin utenfor akademia, og at karriereveiledningen i doktorgradsløpet tar hensyn til dette. Samtidig må universitetene og høyskolene være attraktive nok til å holde på gode forskere og undervisere. Det handler om både arbeidsvilkår og lønn, avslutter Lind.

Se også sak i Forskerforum: Ph.d.-er dropper forskerkarriéren på grunn av usikre arbeidsforhold.