– Klokt av Raja

Regjeringen velger å skrinlegge regionreformen på kulturfeltet.
– En klok beslutning av kulturministeren, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Tirsdag 5. mai ble det klart at regjeringen lar være å gjennomføre en regionreform på kulturfeltet. Kulturminister Abid Raja sier til NRK at bakgrunnen er den massive motstanden blant kulturinstitusjonene. 

Forskerforbundet var blant høringsinstansene som mente staten fortsatt burde ha hovedansvaret for kulturfeltet.

– Anbefalingen fra våre lokallag i kultursektoren var klar: Statlig ansvar og finansiering gir større forutsigbarhet for kulturinstitusjonene. Jeg vil rose Abid Raja for å ha lyttet til kultursektoren og droppet denne omstridte reformen, sier Lind.

I sin høringsuttalelse la Forskerforbundet vekt på at viktige arbeidsoppgaver innen kultur og kulturminnevern måtte sikres forutsigbare rammer. 

– Museumssektoren, hvor vi har mange medlemmer, er allerede hardt presset økonomisk. En delegering av oppgaver til fylkeskommunene uten en forpliktende finansiering, ville vært svært problematisk. Ikke minst i den vanskelige situasjonen kultursektoren står i under koronakrisen, understreker Lind.

Se også sak i Forskerforum