– En klok avgjørelse av Asheim

Regjeringen har i dag bestemt at universitetene fortsatt får forvalte sine egne bygg.
– En klok og viktig avgjørelse av Henrik Asheim, og fullt gjennomslag for Forskerforbundet, sier leder Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Regjeringen har i dag bestemt at universitetene beholder ansvaret for forvaltning av bygg og eiendommer.

I den såkalte «områdegjennomgangen» av bygge- og eiendomspolitikken i staten, ble det først foreslått at ansvaret for til sammen 1,8 millioner kvadratmeter bygningsmasse skulle flyttes fra universitetene til Statsbygg. Noe Forskerforbundet gjentatte ganger har advart mot, blant annet i Aftenposten, Khrono og Klassekampen.

Guro Elisabeth Lind er derfor svært fornøyd med dagens beslutning.

– Regjeringen har tatt en klok og viktig avgjørelse, som betyr mye for universitetenes handlingsrom. Dette er en god dag for universitetsdemokratiet , sier hun.

Hun legger vekt på at sektoren har mobilisert og arbeidet sammen. Da det var høring i saken, var tilbakemeldingen unison.

– Vi har jobbet med denne saken helt siden forslaget ble kjent, i tett samarbeid med studentbevegelsen og institusjonene. Det at sektoren har stått sammen og vært så samstemt, tror jeg er en viktig grunn til at regjeringen i dag landet på riktig beslutning, sier Lind.

Hun roser forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim for at han til slutt la saken død, men mener regjeringen også må lære av saken.

– Med denne avgjørelsen sikrer Asheim universitetene større forutsigbarhet i en usikker tid, og fortsatt autonomi på lang sikt. Jeg håper regjeringen lærer av dette. For andre gang på få år har den satt i gang omfattende prosesser som ingen i sektoren har bedt om. Først forslaget om en foretaksmodell, og nå dette. Hvis regjeringen vil ha en effektiv høyere utdanningssektor, bør de lytte mer og eksperimentere mindre, avslutter Lind.