– Trepartssamarbeidet er som skapt for krisetider

Lønnsoppgjøret i staten er utsatt til høsten. Leder av Unio stat, Guro Elisabeth Lind, mener verdien av et sterkt trepartssamarbeid blir ekstra tydelig i krisetider.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Fredag 13. mars ble det klart at årets lønnsoppgjør utsettes til høsten

Leder av Unio stat, Guro Elisabeth Lind, forteller at riksmekler Mats Wilhelm Ruland selv tok kontakt med partene.
– I den situasjonen vi er i, ble det uforsvarlig for partene i frontfaget i konkurranseutsatt industri (Fellesforbundet og Norsk Industri) å enes om rammene for årets oppgjør. I det norske systemet forhandler frontfaget først. Partene i arbeidslivet er enige om at frontfaget danner et grunnlag for tariffoppgjørene. I den utfordrende situasjonen samfunnet står i med koronaviruset, og et frontfag som ikke kom i mål, er det en riktig beslutning å utsette også statsoppgjøret til høsten, sier Lind.

Hun forteller om hektisk møtevirksomhet mellom partene i det statlige tariffområdet den siste uken.

– Som følge av korona-pandemien er det mange små og store utfordringer som må håndteres. Det viktigste handler om å finne gode og fleksible løsninger blant annet rundt arbeidstid, slik at vi får opprettholdt samfunnskritiske funksjoner på en god måte. Partene er også enige om at den gjeldende hovedtariffavtalen videreføres frem til 15. september, sier Lind.

Hovedavtalen i staten er allerede videreført ut 2020. Denne uken ble partene enige om en midlertidig avtale om arbeidstid i staten, som gir mer fleksibilitet knyttet til hviletid, kjernetid og overtid i en ekstraordinær situasjon.

Lind mener avtalen viser verdien av et sterkt trepartssamarbeid.

– Partssamarbeidet er bygget på respekt og tillit, og er det beste verktøyet vi har for å finne gode løsninger i arbeidslivet i vanskelige situasjoner. Det viser også hvor viktig fagforeningene og et organisert arbeidsliv er for samfunnsberedskapen, understreker Lind.