– Regjeringen bør trekke unntaksforskriften tilbake

Høringsfristen var 24 timer, og verken Forskerforbundet eller en rekke andre tunge aktører stod på høringslisten, før regjeringen 27. mars vedtok å sette UH-loven til side under koronakrisen.
– En uholdbar prosess og et vedtak som bør omgjøres så raskt som mulig, sier Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Regjeringen fastsatte i statsråd 27. mars en midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om universiteter og høyskoler som følge av utbrudd av Covid-19.

Forskriften slår fast at så lenge Korona-loven gjelder, vil reglene i UH-loven bare gjelde «så langt de er mulig å følge som følge av utbruddet av Covid-19».

Jussdekan ved Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig, som også satt i universitets- og høgskolelovutvalget som nylig leverte sin innstilling til regjeringen, uttalte til Khrono at forskriften blir som å gi «blankofullmakt til unntak fra UH-loven». «Du kan ikke med hjemmel i forskrift gi regler som går lenger enn koronaloven. Da går du for langt», utdypet han til avisen.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind er enig med Søvig, og ber forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om å trekke tilbake forskriften.

– Jeg reagerer på at man her setter hele UH-loven til side. Loven er selve grunnmuren i akademia, og regulerer alt fra ansettelser og studentrettigheter til akademisk frihet og institusjonenes autonomi. Det eneste riktige må være å ta utgangspunkt i at vedtatte lover og forskrifter gjelder, og så gi unntak der det er nødvendig, sier Lind.

Hun reagerer sterkt på prosessen i forkant av vedtaket.

– Prosessen er en oppskrift på dårlige beslutninger. En høringsfrist på 24 timer, der en lang rekke av de viktigste institusjonene i UH-sektoren ikke en gang var på høringslisten. Vi var heller ikke invitert, og rakk derfor ikke komme med innspill. Vi er fullt klar over at man ikke kan kjøre ordinære høringsrunder i dagens situasjon, men dette var en unødvendig lukket og overilt prosess, understreker Lind.

Hun mener myndighetene må endre innstilling til kommende prosesser under koronakrisen.

– Utgangspunktet må være at beslutningene blir bedre når berørte parter blir hørt. De bør bruke trepartssamarbeidet og de andre arenaene som allerede finnes for dialog. Vi er klare for å ta ansvar, og for å snu oss rundt fort. Men vi finner oss ikke i at viktige avgjørelser tas over hodene våre, og setter hele lovverket til side, sier Lind.