Vil ha slutt på kutt

Mandag legges firepartiregjeringens første statsbudsjett fram. – Vi forventer at regjeringen følger opp punktet fra regjeringsplattformen om å gjøre ABE-reformen mer målrettet, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind. Hun vil ha slutt på administrasjonskutt som rammer forskning og undervisning.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Mandag 7. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er det første statsbudsjettet som legges frem etter at Krf gikk inn i regjeringen, og som bygger på den såkalte Granavolden-plattformen. I denne regjeringsplattformen heter det at ABE-reformen skal videreføres men samtidig "målrettes bedre for å oppnå målene om avbyråkratisering og effektivisering".

Guro Elisabeth Lind mener det må bety en slutt på de flate ostehøvelkuttene universitets- og høyskolesektoren har fått seks år på rad.

– Disse flate kuttene utgjør nå over en milliard kroner totalt sett, og går ut over forskning og undervisning ved studiesteder over hele landet. Det er positivt at regjeringen i sin plattform innrømmer at ABE-reformen ikke har truffet godt nok, og nå forventer vi at den følger opp ordene med handling, sier Lind.

Den danske regjeringen har nylig foreslått å skjerme høyere utdanning fra den danske versjonen av effektiviseringskutt, i sitt forslag til statsbudsjett. Til Forskerforum sier Lind: – Gjør som Danmark

Du kan følge budsjettprosessen på https://www.statsbudsjettet.no/

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2020 finner du her