Støtt TV-aksjonen!

– Jeg vil oppfordre alle medlemmer av Forskerforbundet til å ta godt imot bøssebærerne 20. oktober, og til å melde seg som bøssebærere, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

TV-aksjonen 2019

TV-aksjonen 2019

Årets TV-aksjon går til CARE for deres arbeid for vanskeligstilte jenter og kvinner i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. Pengene som samles inn skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp oppfordrer medlemmene til å støtte aksjonen.

– Jeg vil oppfordre alle til å ta godt i mot årets bøssebærere. Ved å støtte tv-aksjonen bidrar vi til utvikling, likestilling og sosial rettferdighet for noen av dem som trenger det mest, sier Avløyp.

Forskerforbundet støtter aksjonen med én krone per medlem – 23 270 kroner.