Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høgskoler

Forskerforbundet har utarbeidet en oppdatert oversikt som viser styringsform ved alle statlige universiteter og høgskoler. Oversikten viser styringsform ved de ulike nivåene ved institusjonen per januar 2019.

Article Image

Informasjonen i oversikten er innhentet fra institusjonenes egne dokumenter tilgjengelig på deres nettsider og fra Forskerforbundets tillitsvalgte (vi har ikke fått svar fra NHH og NIH). Vi ønsker en oppdatert oversikt, så kom gjerne med innspill om feil eller endringer.

De fleste institusjonene har fremdeles valgt rektor, på tross av at lovens normalordning nå er ansatt rektor og ekstern styreleder. Nesten alle følger lovens normalordning for styresammen­setning, selv om loven åpner for andre muligheter.

De fleste har ansatte dekaner og andre ledere på nivå to. Om lag halvparten har (beholdt) styrer på nivå 2 med ansattrepresentanter, men ganske mange institusjoner har ikke noen former for valgte kollegiale organ. Medbestemmelsen blir stort sett også ivaretatt på nivå 2.

Det finnes institusjoner som har åpning for at instituttene selv kan avgjøre om man ønsker ansatt eller valgt leder, og hvor de ansatte stadig velger instituttleder, men det altoverskyggende prinsippet er at ledere på nivå 3 er ansatt (på åremål). Her er det dessuten meget få styrer med beslutningsmyndighet og ansattrepresentasjon.

Last ned rapporten her (skriftserien 2/2019)

Samleside: Skriftserien