Oppfordrer Nybø til å lytte

Den nye regjeringserklæringen er lite konkret og forpliktende. Samtidig betyr en flertallsregjering at makt flyttes fra Stortinget til regjeringskontorene.
– Nå blir det enda viktigere at Iselin Nybø lytter til sektoren og tar seg tid til å forankre regjeringens politikk, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti la 17. januar frem sin nye regjeringsplattform.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind ser plattformen som en videreføring av Jeløya-erklæringen, og mener den inneholder lite nytt.

– Med unntak av igangsettingen av vikingmuseet ved UiO, som jo er en gledelig nyhet, er det lite nytt innenfor forskning og høyere utdanning, sier Lind.

Hun mener plattformen er lite forpliktende.

– Nok en gang er regjeringserklæringen preget av positive signaler, men lite konkret politikk. Regjeringen vil «over tid øke forskningsinnsatsen til over 1 %», som er en god målsetting, men vi vet hva som skjedde i statsbudsjettet i høst. Da var veksten i bevilgninger til universitets- og høyskolesektoren lavere enn veksten i budsjettet for øvrig. Med så få konkrete løfter, er det fare for at sektoren kan bli budsjettaper igjen, mener Lind.

Hun minner om at det er de mest konkrete punktene i regjeringserklæringer som oftest blir gjennomført.

– Konkrete, forpliktende løfter kan man ikke snakke seg bort fra. Her er det mye «styrke», «videreutvikle», «vurdere» og «legge til rette for». Vi skal gjøre det vi kan for at statsråden får drahjelp for sine ambisjoner, men jeg skulle ønske plattformen var mer forpliktende, for eksempel når det gjaldt bedre forskerrekruttering og en opptrapping av forskningsinnsatsen, sier Lind.

Med en flertallsregjering på plass, understreker hun behovet for bedre dialog mellom regjeringen og sektoren.

- Det siste året har vist at regjeringen er for dårlig til å forankre politikken sin. Forslaget om en foretaksmodell og håndteringen av Plan S er to eksempler. Nå vil Stortinget miste innflytelse, og mer makt flyttes til bakrommene i regjering. Da blir det ekstra viktig at en ny statsråd lytter til sektoren og tar seg tid til åpne og demokratiske prosesser, avslutter Lind.