Nytt kunnskapsnotat: Medbestemmelse under press

Flere nylige undersøkelser tyder på at medbestemmelsen i norsk arbeidsliv er under press. Vi har laget et kunnskapsnotat som oppsummerer funnene.

Article Image

Det norske arbeidslivet er kjennetegnet av høy tillit, høy produktivitet, stor omstillingsevne og et lavt konfliktnivå. En hovedårsak til dette er det forpliktende trepartssamarbeidet i den norske modellen, med en høy andel fagorganiserte som deltar i beslutningsprosesser på sin arbeidsplass.

Mye tyder nå på at denne medbestemmelsen er under press.

Forskerforbundet har utarbeidet et kunnskapsnotat som oppsummerer funnene fra flere nylige undersøkelser om medbestemmelse i staten generelt og i universitets- og høyskolesektoren spesielt:

  • AFIs medbestemmelsesbarometer
  • AFIs medbestemmelsesbarometer blant Forskerforbundets medlemmer
  • NIFUS undersøkelse av karriere og arbeidsvilkår i akademia (APIKS)
  • Virksomhetsvise undersøkelser ved flere UH-institusjoner
  • Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høgskoler (i Forskerforbundets skriftserie)

Les kunnskapsnotatet her