Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Løfter fram studentstemmen

Denne helgen opprettes for første gang et eget studentutvalg i Forskerforbundet.
– En egen studentorganisering kan hjelpe forbundet å utvikle en mer helhetlig studentpolitikk, som ikke minst ser på overgangen mellom studentliv og arbeidsliv, sier primus motor Erik T. Valestrand.

20.03.2019

Studentrepresentant Erik T. Valestrand

(Studentrepresentant Erik T. Valestrand)

Valestrand, som studerer sosiologi ved Universitetet i Bergen, har ledet arbeidet med en egen studentorganisering.

Et viktig mål er å bidra til at flere unge organiserer seg. Organisasjonsgraden i arbeidslivet er synkende, ikke minst fordi mange unge arbeidstakere ikke ser verdien av fagforeningsmedlemskap.

– Dette tar vi opp på Studentkonferansen. En hovedoppgave for et nytt studentutvalg må være å komme med råd til hvordan vi kan få flere studenter og unge kunnskapsarbeidere til å organisere seg, sier Valestrand.

Dag to på konferansen blir det valg av Forskerforbundets første Studentutvalg. Utvalget vil velges fra forbundets rundt 1500 studentmedlemmer, og få status på linje med andre faglige utvalg i organisasjonen.

– Vi har bedt studentmedlemmer fremme sitt kandidatur, og fått mange gode søknader fra et mangfold av studiesteder og fagområder. Så jeg er trygg på at vi vil få et studentutvalg som kan bidra godt i Forskerforbundet framover, sier Valestrand.

Program og påmelding finner du her – det er fortsatt noen få ledige plasser igjen (påmelding er gratis): https://www.forskerforbundet.no/om-oss/arrangementer/2019/studentkonferansen-2019/program/

  • Del denne siden: