Hederspris til Ole Jakob Sørensen

På årsmøtet til Forskerforbundet ved Nord universitet 28. mars ble Ole Jakob Sørensen tildelt Forskerforbundets Hederspris for sine mange år som tillitsvalgt. Vi gratulerer!

Article Image

Ole Jakob Sørensen

Ole Jakob Sørensen er dosent i naturforvaltning ved fakultet for biovitenskap og akvakultur på Steinkjer. Han var leder for lokallaget ved Høgskolen i Nord-Trøndelag fra 2008 til 2016, og etter fusjonen med UiN han vært leder i lokallaget ved Nord universitet 2016–2019.

Fra 2003 til 2015 var han også leder for den fagpolitiske foreningen FFFH (Forskerforbundets forening for forskning ved høgskolene). 

Sørensen var også varamedlem i Forskerforbundets hovedstyre 2004–2006 og medlem av den sentrale valgkomiteen i to perioder, 2007–2012.

Vi gratulerer Ole Jakob Sørensen med en vel fortjent hederspris!

Forskerforbundets Hederspris er en særskilt utmerkelse som kan tildeles medlemmer som over en samlet periode på 10 år har hatt tillitsverv i lokallag eller fagpolitisk forening.