Hederspris til Knut Ole Lysø

Knut Ole Lysø ble på FFLs styremøte 4. september tildelt Forskerforbundets hederspris for sine mange år som foreningsleder og tillitsvalgt. Vi gratulerer!

Article Image

Prisen ble delt ut av Kristin Dæhli, nestleder i Forskerforbundet.

Knut Ole Lysø er førsteamanuensis ved institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Han var lokallagsleder i Forskerforbundet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i perioden 2005–13, styremedlem i samme lokallag 2013–14 og styremedlem i Forskerforbundet ved NTNU fra 2015–17. Fra 2012 til 2018 var han også leder for den fagpolitiske foreningen FFL (Forskerforbundets forening for lærerutdanning).

Vi gratulerer Knut Ole Lysø med en vel fortjent hederspris!

Forskerforbundets hederspris er en særskilt utmerkelse som kan tildeles medlemmer som over en samlet periode på 10 år har hatt tillitsverv i lokallag eller fagpolitisk forening.