Hederspris til Kjell Erik Lommerud

Kjell Erik Lommerud er tildelt Forskerforbundets hederspris for sine mange år som tillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen.

Article Image

Mariann Helen Olsen, Kjell Erik Lommerud og lokallagsleder Steinar Vagstad

Prisen ble delt ut av advokat Mariann Helen Olsen på vegne av Forskerforbundet, på lokallagets jubileumsseminar 3. desember 2019. Vi gratulerer!

Kjell Erik Lommerud er professor ved institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

Han har vært frikjøpt tillitsvalgt (50%) ved Universitetet i Bergen i perioden 2004–08 og 2012–2019, styremedlem i lokallaget siden slutten av 1990-tallet, samt forhandlingssjef i lokale forhandlinger siden 2004.

Han har i tillegg sittet en periode som varamedlem av hovedstyret (2004–06) og han har vært medlem av forbundets ekspertutvalg for nytt lønnssystem i staten siden 2016.

Vi gratulerer Kjell Erik Lommerud med hedersprisen!

Vi gratulerer også Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen, som feiret sitt 80-årsjubileum. Forløperen Foreningen av videnskapelige tjenestemenn ved Bergens Museum ble stiftet 1. november 1939.

Forskerforbundets hederspris er en særskilt utmerkelse som kan tildeles medlemmer som over en samlet periode på 10 år har hatt tillitsverv i lokallag eller fagpolitisk forening.