God medlemsvekst i 2018

I 2018 fikk Forskerforbundet mer enn 2 000 nye medlemmer, og hadde en medlemsvekst på litt over 4 %. Ved utgangen av 2018 hadde vi totalt 22 700 medlemmer. Takk for strålende innsats til alle som har vervet nye medlemmer!

Don't panic. Organize!

Don't panic. Organize!

Også i 2018 rekrutterte vi mange studenter, og vi har nå til sammen 1 500 studentmedlemmer. Vervingen fortsetter i 2019, samtidig som vi jobber med å få etablert en egen studentforening.

Blant yrkesaktive medlemmer var medlemsveksten hele 3,7 %, en betydelig økning fra 2,3 % i 2017.

Vi har nylig sendt ut gavekort for oppsparte medlemsvervinger. Mer enn 700 medlemmer har mottatt vervepremie tilsendt per e-post etter å ha vervet ett eller flere nye medlemmer til Forskerforbundet i løpet av 2018. Vi gratulerer!

Vi håper på en god medlemsvekst også i 2019 og ønsker alle lykke til med vervingen!