– Vi må gjøre mer for klimaet

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp er enig med dem som mener fagforeninger kan bidra mer i klimasaken.
– Som et forbund for forskere har vi et særlig ansvar for å lytte til klimaforskningen og bidra til det grønne skiftet, sier hun.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Miljøbevegelsen oppfordrer fagbevegelsen til å engasjere seg sterkere i klimaspørsmålet, og flere fagforeninger har gått ut med støtte til den kommende klimastreiken.

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i Forskerforbundet støtter markeringene.
– Vi stiller oss fullt og helt bak budskapet om en mer offensiv klimapolitikk, som svarer på de alvorlige rapportene forskningen har gitt oss. Vi ser positivt på at våre medlemmer og andre fagorganiserte velger å delta i politiske markeringer til støtte for klimasaken, sier hun.

Hun varsler også at Forskerforbundet vil arbeide mer med bærekraft framover.
– Vi kan gjøre mer for klimaet og andre bærekraftsmål. Det internasjonale samarbeidet mellom fagforeninger er en viktig arena, det er også trepartssamarbeidet i Norge, som blant annet har resultert i Arbeidslivets klimauke. Så er vi også i ferd med å sette i gang et arbeid for å redusere vårt eget klimaavtrykk. Det blir viktig for oss fremover, sier Avløyp.

Forskerforbundet er aktive medlemmer i Education International, den internasjonale papraplyorganisasjonen for fagforeninger på utdanningsfeltet, som deltar i protestene i Brussel 20. september, og nylig vedtok en uttalelse om klimasaken på sin internasjonale kongress. 

Også Forskerforbundets årlige forskningspolitiske seminar vil i år ha bærekraft som tema. Under tittelen «Kan forskning redde verden?» vil representanter fra miljøbevegelsen, forskningssektoren og politikken diskutere forskningens rolle i det grønne skiftet.