– Må ivareta de ansatte ved Nord universitet

Stortinget skal behandle et forslag om å stanse nedleggelsen av Nord universitets campus på Nesna. Lokallagsleder Robin Isfold Munkvold og forbundsleder Guro Elisabeth Lind talte de ansattes sak under stortingshøringen.

Article Image

Lokallagsleder Robin Munkvold og forbundsleder Guro Lind i diskusjon før stortingshøringen

Det er SV som står bak representantforslaget «om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn», som ber regjeringen stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord universitet, og legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.

30. september deltok Forskerforbundet i en høring om forslaget. Lokallagsleder ved Nord universitet, Robin Isfold Munkvold, kritiserte prosessen i forkant av vedtaket.

– Samtlige fagforeninger reiste kritikk mot beslutningsgrunnlaget for styrets vedtak. Det ble ikke gjennomført noen konsekvensutredning, eller vurdert alternative løsninger. Prosessen bar også preg av mangel på medvirkning, sa han.

Nord universitet er en betydelig arbeidsplass på Nesna, og en avvikling vil få store konsekvenser for lokalsamfunnet. Boligmarkedet kan kollapse, slik at ansatte som skal etablere seg et annet sted ikke får solgt boligene sine. Munkvold og Lind ba derfor om omstillingsmidler som kan dekke dette verditapet.

Styring og autonomi

Forbundsleder Guro Lind advarte utdanningskomiteen mot overstyring av institusjonene i universitets- og høyskolesektoren.

– Det enkelte universitet vet selv best hvordan hverdagen er og hvor skoen trykker. Stortinget må legge overordnede føringer for sektoren, og unngå detaljstyring, mente Lind.

Lind hadde likevel forståelse for forslagsstillernes bekymring for det regionale utdanningstilbudet, og tok til orde for endringer.

– Stortinget vedtok i 2015 såkalte «strukturrelevante indikatorer» som systematisk gir høyere skår til forskningstunge institusjoner. Det er grunn til å tro at det har gått ut over andre viktige oppgaver. Vi mener det er riktig å se på nye og endrede kriterier for måloppnåelse i sektoren. Det kan for eksempel være kriterier knyttet til samarbeid med regionalt næringsliv og arbeidsliv, eller kvalitet ved praksisstudiene i profesjonsutdanningene, sa Lind.

Du kan lese hele Forskerforbundets høringsinnspill her