– God omstilling krever god forankring

– Hvis de krevende fusjonsprosessene i akademia skal komme i mål på en god måte, er institusjonene nødt til å ta seg tid til god forankring, sa Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind på Strukturkonferansen i Trondheim.

Guro Elisabeth Lind

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Mandag 11. februar inviterte NTNU til «Strukturkonferanse» i Trondheim, for å diskutere veien videre etter strukturreformen i høyere utdanning. Har vi nå institusjoner som bedre kan svare på samfunnets behov og forventninger?

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind deltok i konferansens avsluttende paneldebatt. Hun viste til at en stor andel ansatte opplever at deres innflytelse er svekket etter fusjonene, og at flere beslutninger er flyttet til sentralt hold.

– God medbestemmelse gir bedre beslutninger. Jeg er bekymret for medbestemmelsen etter fusjonsprosessene, og hvilke følger det vil få for akademia, sa Lind.

Hun ba institusjonene ta seg tid til å gjennomføre grundige prosesser.

– Jeg har hørt noen ganger på denne konferansen at «medbestemmelse er veldig viktig, men...» Det finnes ikke noe MEN, skal fusjonsprosessene lykkes må vi ta oss tid til skikkelig forankring, sa Lind.

Det innebærer blant annet tid til å å evaluere fusjonsprosessene – og til å stoppe opp og lære av disse evalueringene. Lind roste NTNU for å ha sørget for en forskningsbasert følgeevaluering av deres egen fusjonsprosess, som NIFU la frem i forkant av konferansen.

– Kunnskapspolitikken må være kunnskapsbasert. Forskerforbundet var tidlig ute og etterlyste nettopp en forskningsbasert følgeevaluering, og vi er svært glade for at NTNU, Høgskolen på Vestlandet og andre tar ansvar, sa Lind.