Vil ha ny stilling mellom stipendiat og førsteamanuensis

– Å slå sammen forskerløpet og lektorløpet vil ikke gjøre det enklere for unge forskere. Vi har større tro på en mer forpliktende stilling mellom stipendiat og førsteamanuensis, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Han leverte i dag forbundets høringsuttalelse til Underdal-utvalgets rapport.

Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Underdal-utvalget er en regjeringsutnevnt ekspertgruppe som har vurdert stillingsstrukturen ved norske universiteter og høyskoler. Utvalget, ledet av professor emeritus Arild Underdal, leverte sin rapport i mai 2018. I rapporten sammenlignes stillingsstrukturen i Norge med andre land, og på bakgrunn av dette foreslås det flere endringer.

Forskerforbundet er glad for gjennomgangen som er gjort. Forbundsleder Petter Aaslestad er spesielt fornøyd med at utvalget foreslår å stramme inn bruken av postdoktor- og innstegsstillinger.

– Postdoktorstillingen har lenge vært misbrukt. Det har vært vanlig praksis å ansette postdoktorer for å utføre ordinære prosjektforskningsoppgaver, uten noen videre oppfølging. Å stramme inn på dette er et viktig skritt mot flere ordinære, faste ansettelser i akademia, sier Aaslestad.

Midlertidige ansettelser, kortsiktige prosjekter og usikre kontrakter er hverdagen for mange unge forskere. Mens andelen midlertidige ansettelser i arbeidslivet ligger på rundt åtte prosent, er så mye som hver fjerde forsker midlertidig ansatt ved de største universitetene.

– Vi skulle gjerne sett at Underdal-utvalget la sterkere vekt hvordan man kan redusere denne jobb-usikkerheten, og sikre mer forutsigbare karriereveier. Det er viktig for rekrutteringen til forskeryrket, og for kvaliteten på forskningen som gjøres, sier Aaslestad.

Han tror ikke innføringen av en ny felles lektor-forsker-stige, som utvalget foreslår, er rett medisin.

– For mange forskere er utfordringen midlertidige ansettelser på korte kontrakter, fordi de er eksternt finansiert. For mange lektorer, ikke minst i profesjonsutdanningene, er utfordringen et stort press om å utvikle førstekompetanse, på toppen av undervisningsoppgavene. Vi kan egentlig ikke se at å slå disse stillingene sammen til ett karriereløp, vil forandre dette, forteller Aaslestad.

Han oppfordrer i stedet til å se på overgangen fra stipendiat til førsteamanuensis.

– Vi ønsker oss en videre utredning av den vitenskapelige stillingsstrukturen med sikte på å etablere en mer forpliktende stilling mellom stipendiat og førsteamanuensis, enn postdoktor er i dag. Vi opplever at flaskehalsen i karriereløpet ligger der, sier Aaslestad.

Kort oppsummering av Forskerforbundets synspunkter

  • Støtter innstramming av postdoktor- og innstegsstillinger slik utvalget har foreslått
  • Støtter opprettholdelsen av en professorstige
  • Støtter ikke innføringen av en ny felles lektor-forsker-stige, men ønsker en videre utredning av den vitenskapelige stillingsstrukturen med sikte på å etablere en mer forpliktende stilling mellom stipendiat og førsteamanuensis
  • Er skeptisk til et nytt toppstillingsnivå
  • Mener en fagstøttestige er positivt, men at den må utredes ytterligere – også slik at muligheten for å gå mellom vitenskapelige oppgaver og fagstøtte tydeliggjøres
  • Støtter ikke forslaget om en ny profesjons-ph.d. slik det er utformet og mener dette bør avkobles debatten om stillingsstruktur

Les hele høringsuttalelsen her