Viktig ministermøte for europeisk utdanning

– Iselin Nybø og hennes europeiske kolleger må sikre de grunnleggende verdiene som Bologna-prosessen er tuftet på, og forsvare den akademiske friheten som i mange land er under press, oppfordrer Petter Aaslestad. 24. mai møtes ministrene for høyere utdanning og forskning i Paris.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

24. mai møtes europeiske ministre for høyere utdanning og forskning i Paris for å vedta et nytt kommuniké i Bologna-prosessen. Da legges grunnlaget for videre utvikling av et felles europeisk utdanningsområde

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad understreker at møtet har stor betydning også for norsk høyere utdanning.

– Ministrene må sikre de grunnleggende verdiene som Bologna-prosessen er tuftet på. Dette har vi også formidlet til statsråd Iselin Nybø i forkant av møtet. Dessverre ser vi flere eksempler på at den akademiske friheten er under press i Europa, og at arbeidsvilkårene svekker kvaliteten på forskning og undervisning, sier Aaslestad.

Forskerforbundet er medlem av ETUCE (European Trade Union Committee for Education), som representerer ansatte i høyere utdanning i Europa. ETUCE har laget en rapport til ministermøtet, hvor Forskerforbundet har hatt en sentral rolle i utformingen. Rapporten «Academics United for Quality Education – The Views of the European Education Trade Unions» presenterer fire hovedprioriteringer for videreutviklingen av et felles Europeisk utdanningsområde (EHEA):

  1. The better protection of academic freedom as one of the fundamental values of the Bologna process;
  2. The importance of greater core public investment in higher education and research;
  3. The need to ensure a supportive working environment for staff;
  4. A call for better recognition of teaching in higher education.