Viktig gjennomslag for kliniske ernæringsfysiologer

Lenge har kliniske ernæringsfysiologer stått utenfor legemiddelforskriften og dermed gått glipp av viktig informasjon om legemidler. Nå endres forskriften. – Et viktig gjennomslag for oss, som vil gi bedre oppfølging av pasientene, sier Mandeep Kaur Bains, leder for Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF).

Mandeep Kaur Bains

Mandeep Kaur Bains

Alle produsenter av legemidler må forholde seg til legemiddelforskriften. Den inneholder blant annet detaljerte retningslinjer for hvordan de kan drive markedsføring og hvem de kan gi informasjon til. Siden kliniske ernæringsfysiologer ikke har vært definert som helsepersonell i legemiddelforskriften, har de gått glipp av informasjon som har vært viktig i oppfølgingen av pasientene.

– For å gjøre en god jobb, er vi avhengig av å være oppdatert på legemidlers effekt, virkestoffer, interaksjoner med mat, bivirkninger og så videre. For eksempel i oppfølgingen av pasienter med kreft eller diabetes. Dessuten er viktige ernæringsprodukter, som intravenøs ernæring, klassifisert som legemidler. Kliniske ernæringsfysiologer har derfor heller ikke fått førstehånds informasjon om disse. Det har vært problematisk for oss at vi ikke har hatt samme tilgang på legemiddelinformasjon som andre kolleger, sier Bains.

Etter lang tids systematisk påvirkningsarbeid, kan kliniske ernæringsfysiologer nå innkassere en viktig seier. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å innlemme dem i legemiddelforskriften.

– Dette er et svært gledelig gjennomslag for oss, som først og fremst kommer pasientene til gode. Denne endringen vil bidra til bedre pasientsikkerhet og mer effektiv behandling, sier Bains.

Her kan du lese mer om Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) og deres arbeid.