Vårt nye hovedstyre

Den 1. januar tiltrer vårt nye hovedstyre, som skal lede Forskerforbundet de neste tre årene. Både universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren, helseforetakene og ABM-sektoren er representert i det nye styret.

Forskerforbundets Hovedstyre 2019–2021

Forskerforbundets Hovedstyre 2019–2021

Forskerforbundets nye hovedstyre. Fra venstre: Brita Haugum (Ahus), Steinar Vagstad (UiB), Ellen Karoline Dahl (UiT), nestleder Kristin Dæhli (NTNU), Lena Marie Kjøbli (NMBU, vara), leder Guro Elisabeth Lind (OUS), Belinda Eikås Skjøstad (UiO), Sebastian Eiter (Nibio), Berit Bratholm (USN, vara) og Brynjar Kulset (Nasjonalbiblioteket, vara). 

Forskerforbundets hovedstyre består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styret møtes ca. syv ganger i året for å behandle løpende saker, tariffkrav og andre politikkdokumenter. Til grunn for styrets arbeid ligger en verdiplattform, et arbeidsprogram og et budsjett vedtatt av forbundets øverste organ – Representantskapsmøtet.

Det nye hovedstyret tiltrer 1.1.2019, og virker ut 2021.