Talte til representantskapsmøtet: – Mangfoldet er vår styrke

– Mangfoldet i Forskerforbundet gjør at vi representerer hele bredden i kunnskapssamfunnet. Det gir oss tyngde i vårt arbeid for høyere lønn, økt medbestemmelse og akademisk frihet, sa avtroppende leder Petter Aaslestad til representantskapsmøtet som åpnet i dag.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Aaslestad innledet om muligheter og utfordringer for Forskerforbundet. Forbundet har de siste tre årene gått fra under 20.000 til over 22.500 medlemmer - en vekst på 13 prosent. 

– Heterogeniteten er en av våre største styrker. Våre medlemmer og lokallag representerer hele bredden i kunnskapssamfunnet, og dette mangfoldet gir oss tyngde og kompetanse, sa Aaslestad til representantskapsmøtet.

Han tok til orde for å begrave motsetningene som av og til dukker opp mellom administrative og vitenskapelige ansatte, nye og gamle universiteter, innenfor og utenfor akademia.

– Disse motsetningene er kunstige. Først og fremst har våre medlemmer veldig mye felles – de savner tid til faglig utvikling, og opplever at deres faglige frihet er under press. De gir uttrykk for at medbestemmelsen på arbeidsplassen trues. De vil ha en lønn som står i forhold til den utdanningen og kompetansen de har, og den viktige jobben de gjør for samfunnet. Dette er like sant på universiteter, museer, sykehus, på forskningsinstitutter og i forvaltningen, mente Aaslestad.

Han trakk frem noen områder han mener Forskerforbundet må prioritere i årene fremover: Rekruttering til forskeryrket, konkurransedyktig lønn, økt medbestemmelse, og forsvar av den akademiske friheten og våre vitenskapelige idealer.

– Undersøkelser tyder på at både masterstudenter og doktorgradskandidater ser en forskerkarriere som mindre attraktiv enn før. Særlig gjelder dette en karriere innenfor akademia. En viktig grunn til dette er den høye usikkerheten forbundet med en forskerkarriere. Fortsatt er en av fire vitenskapelige ansatte ved de største universitetene uten fast jobb.

– Skal vi oppfylle de høye ambisjonene vi har innen forskning og høyere utdanning, må vi sørge for at forskertalentene ser forskeryrket som en attraktiv karrierevei. Da trenger vi forutsigbare karriereveier, med faste stillinger, og konkurransedyktig lønn, sa Aaslestad.

Aaslestad går av som leder 1. januar, etter å ha virket som leder i maksimalperioden på seks år.

En ny ledelse i Forskerforbundet velges av representantskapsmøtet onsdag 17. oktober.