Støtter underskriftskampanje

– Professoroppropet vant fram i 2003. Jeg har stor tro på at vi skal klare det samme igjen, og oppfordrer våre medlemmer til å stille seg bak den nye underskriftskampanjen mot foretaksmodell i UH-sektoren, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Jusprofessorene Malcolm Langford og Hans Petter Graver ved UiO, er sammen med jurist Anine Kierulf initiativtakere til en underskriftskampanje mot innføring av foretaksmodell i universitets- og høyskolesektoren.

Sammen med 81 andre akademikere stod de bak en kronikk publisert i Aftenposten 2. mai, der de argumenterer for hvorfor en foretaksmodell er uegnet for UH-sektoren.

Petter Aaslestad har skrevet under på oppropet. Han sier kampanjen er helt i tråd med Forskerforbundets politikk.

– Vi har programfestet at universitetene og høyskolene fortsatt bør være statlige forvaltningsorganer. Å løsrive universitetene fra staten betyr ikke større frihet og uavhengighet, tvert imot kan en markedsmodell gi forskerne mindre faglig autonomi, argumenterer han.

I oppropet heter det blant annet at «dagens organisasjonsform er ikke i seg selv til hinder for langsiktig, solid og kritisk forskning og undervisning» og at «en foretaksmodell vil true forskningsautonomien langt mer enn det dagens modell gjør». Oppropet slår også fast at «det er ingen grunn til å bruke tid og ressurser på å utrede en modell hvis negative virkninger allerede er godt dokumentert».  

Du kan lese oppropet – og skrive under hvis du ønsker – her:

https://www.facebook.com/pg/neitilforetaksmodellen/posts/
https://www.opprop.net/nei_til_foretaksmodellen