Støtter studentvedtak

– Studenter og ansatte må være representert i gruppen som skal vurdere universitetenes og høyskolenes forhold til staten. Det krever Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Dermed støtter han vedtaket Norsk Studentorganisasjon gjorde i helgen.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Norsk Studentorganisasjon avholdt sitt landsmøte i Tønsberg 20.–22. april. I en resolusjon vedtok landsmøtet at gruppen som skal vurdere tilknytningsmodeller for universiteter og høyskoler, må ha «tilfredsstillende representasjon» fra ansatte og studenter.

Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, stiller seg bak studentenes vedtak.

– Når tilknytningsformene i høyere utdanning skal diskuteres, er det naturlig og nødvendig at de ansatte og studentene er med i prosessen. Våre perspektiver og erfaringer er viktige, både når det gjelder å peke på utfordringer i sektoren og for å finne gode løsninger, sier Aaslestad.

Han forteller at Forskerforbundet vil kontakte Kunnskapsdepartementet om dette.

– Vi vil sende et brev til statsråden og understreke behovet for god ansatt- og studentrepresentasjon i gruppen som skal stå for mulighetsstudien. Om det blir oss eller andre aktører er mindre viktig, men som landets største fagorganisasjon for ansatte i forskning og høyere utdanning, bidrar vi gjerne i arbeidet, understreker Aaslestad.

Les Petter Aaslestads kronikk om foretaksmodell i UH-sektoren