Stadig mange korte kontrakter for feltarkeologene

En ny rapport om midlertidige arkeologers arbeidsvilkår viser at det stadig er mange som går på korte kontrakter og i perioder er helt uten lønnsarbeid. Forskerforbundet oppfordrer flere arbeidsgivere til å rydde opp.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Rapporten viser at mange arkeologer går på korte kontrakter og har opphold mellom dem, som gjør at de er uten arbeid i flere måneder av året. Disse arkeologene ender opp med dårlige lønnsbetingelser og lav pensjon. Dette til tross for at de arkeologiske undersøkelsene er lovpålagt og en del av den offentlige forvaltningens ansvar. 

Forskerforbundet og vår fagpolitiske forening for midlertidige ansatte arkeologer (MAARK) har i mange år kjempet for bedre arbeidsvilkår for feltarkeologene og flere faste stillinger. Dette har gitt resultater: Flere fylkeskommuner og landsdelsmuseer har de siste årene bemannet det feltarkeologiske arbeidet i større grad med faste ansatte arkeologer. 

– Vi ser at det har vært en positiv utvikling når det gjelder arbeidsvilkårene til feltarkeologene, men det gjenstår en god del før vi kan si oss fornøyd, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

Han arbeider for at problemstillingen skal bli en del av den nye regionreformen.

– Det at lovpålagte arkeologiske undersøkelser i så stor grad er avhengig av ansatte på til dels svært korte kontrakter, er ikke greit. Dette må tematiseres i forbindelse med en ny regionreform, slik at kulturminnevernet og det forvaltningsarkeologiske arbeidet i regionene styrkes og ryddige arbeidsforhold kan tilbys overalt.

– Det handler rett og slett om å ta skikkelig vare på kulturarven og dem som arbeider med den, konkluderer Aaslestad.