Oppretter studentutvalg

Forskerforbundet oppretter et eget ekspertutvalg med studentmedlemmer. Studentutvalget skal ivareta studentenes stemme og gi ledelsen råd i utdanningspolitiske spørsmål.

Petter Aaslestad

Studentrepresentant Christina Kjeserud (nylig avgått) i samtale med forbundsleder Petter Aaslestad

Forskerforbundet har de siste årene satset på studentrekruttering og har i dag over 1400 studentmedlemmer. Nå etableres et eget ekspertutvalg med studentmedlemmer som skal gi hovedstyret råd i relevante saker.

Studentutvalget skal bestå av 4-5 studentrepresentanter fra ulike studiesteder i landet, og skal innstilles av studentene selv på en egen studentkonferanse. 

- Mange unge velger å ikke fagorganisere seg, og vi må se etter nye måter å nå unge arbeidstakere på. Studentrekruttering er et viktig virkemiddel. Ved å opprette et eget studentutvalg håper vi å bidra til sterkere forbundstilknytning for studentmedlemmene, og enklere overgang fra studentmedlemskap til vanlig medlemskap, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

Studentmedlemskap i Forskerforbundet er gratis, og innmelding kan gjøres her.