Lovet å ikke detaljstyre

– Vi ønsker ikke å sitte på skuldrene til institusjonene og detaljstyre dem. Kvaliteten i lærerutdanningen må skapes lokalt, så skal vi bidra med gode rammebetingelser, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø da hun åpnet Forskerforbundets årlige lærerutdanningskonferanse.

Statsråd Iselin Nybø på Forskerforbundets lærerutdanningskonferanse

Statsråd Iselin Nybø på Forskerforbundets lærerutdanningskonferanse

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø innledet 3. mai for en fulltegnet lærerutdanningskonferanse på Lillestrøm.

Hun understreket at lærerutdanningene var et av hennes fem særlige prioriterte områder, ikke minst fordi det var viktig å følge overgangen til femårige lærerutdanninger tett.

– Å lage utdanninger på masternivå har vært en utfordring for institusjonene. Samtidig ser vi nå gode søkertall til lærerutdanningene, noe som tyder på at det gjøres mye godt arbeid der, sa Nybø.

«Lærerutdanningens betydning er også dens utfordring», sa Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i sin innledning til statsråden, og oppfordret til en bedre balanse mellom politisk styring og faglig autonomi for lærerutdannerne. Og Nybø lyttet til dette.

– Vi har høye forventninger til dere lærerutdannere, men det må ikke føre til detaljstyring. Vår viktigste oppgave er å legge til rette for økt kvalitet gjennom gode rammebetingelser, sa Nybø.

Årets lærerutdanningskonferanse har tittelen «Når visjon møter virkelighet». Forskerforbundets medlemmer ved lærerutdanningene forteller om en hverdag med for knappe ressurser til å oppfylle de høye ambisjonene for lærerutdanningene. De vil gjerne forske mer og gi tettere oppfølging, men tiden strekker ikke til.

Du kan lese mer om dette i Forskerforbundets nye politikk for lærerutdanning og lærerutdannere.