Løfterik kulturmelding

Den nye kulturmeldingen legger vekt på samspillet mellom kunst og ytringsfrihet, og løfter fram forskningens betydning for kulturpolitikken. Den varsler også to viktige meldinger for Forskerforbundet.

Kulturmeldingen

Kulturmeldingen

Kulturminister Trine Skei Grande la 23. november fram stortingsmeldingen «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida».

Meldingen skal vise den overordnede retningen for kulturpolitikken framover, og legge fram politiske prioriteringer og nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad mener det er en løfterik melding.

– Det har blitt en interessant kulturmelding, som kontekstualiserer godt og viser sammenhengen mellom kunst, kultur, ytringsfrihet og demokrati. Som litteraturprofessor gjør det godt å lese en kulturmelding som får fram hvorfor kunsten og kulturpolitikken er så viktig, sier Aaslestad.

Et eget kapittel – «En kunnskapsbasert kulturpolitikk» – løfter fram forskningens betydning for utvikling av kultursektoren. I meldingen skrives det:

Ambisjonen i dei kommande åra er å gjennomføre ei forskings- og kunnskapssatsing der elementa til saman byggjer opp om eit mest mogleg heilskapleg kunnskapssystem som er relevant for sektoren, politikkutviklinga og forvaltninga.

– Dette er et positivt signal, og vi vil gjerne bidra til at denne målsettingen realiseres. Forskning og utviklingsarbeid har vært et oversett område av kulturpolitikken. Det gjelder både forskning på kulturpolitikken, og synliggjøring av alt det gode forskningsarbeidet som gjøres i kultursektoren, for eksempel på museer og arkiver, sier Aaslestad.

Han trekker også fram at det varsles to nye meldinger på disse områdene – en museumsmelding og en melding om kulturminner.

– Dette vil være viktige meldinger for mange av våre medlemmer, og vi forventer at forsknings- og utviklingsarbeid vil få en sentral plass også der, avslutter Aaslestad.