Klart ja i uravstemningen om pensjon

Nesten 4 av 10 brukte stemmeretten i Forskerforbundets uravstemning om ny offentlig tjenestepensjon, og 93 prosent stemte ja. Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til avtaleforslaget. Det samme har medlemmene i LO og YS.

Article Image

Bakgrunnen for uravstemningen var at Unio sammen med LO, YS og Akademikerne 3. mars 2018 ble enige med regjeringen og arbeidsgiverne om et forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor.

Forskerforbundet valgte å sende forhandlingsresultatet på uravstemning til alle berørte medlemmer – i staten, KS, Oslo kommune og Spekter Helse. Totalt ble 16 274 medlemmer invitert til uravstemningen, og 6 284 (38,5%) avga stemme.

Forbundsleder Petter Aaslestad er godt fornøyd med prosessen.

– Jeg vil takke tillitsvalgte og medlemmer for en åpen, grundig og demokratisk prosess, i en sak som er svært viktig for både oss og samfunnet. At godt over en tredjedel av medlemmene brukte stemmeretten, og at resultatet er så overveldende, betyr at vårt hovedstyre har fått et veldig tydelig mandat av organisasjonen, sier han.

Hele 93,06 prosent (5848 medlemmer) stemte ja, mens 6,94 prosent (436 medlemmer) stemte nei.

Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til avtaleforslaget, og styret i Unio har derfor vedtatt enstemmig  å si ja til avtalen. Det samme har LO og YS.

Vedtaket fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie klokken 15.00 den 23. mai.