Heller tillit enn foretak

– Størst av alt er den akademiske friheten. Vi vil ha mer tillitsbasert og langsiktig styring av universitets- og høyskolesektoren, sa Aps nestleder Hadia Tajik under Forskerforbundets utdanningsdebatt på Arendalsuka.

F.v. Iselin Nybø, Marit Arnstad, Hadia Tajik og debattleder Ola Magnussen Rydje

F.v. Iselin Nybø, Marit Arnstad, Hadia Tajik og debattleder Ola Magnussen Rydje. Foto: NSO

Det var politisk toppmøte om forskning og høyere utdanning da Venstre-statsråd Iselin Nybø, Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik og Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad møttes til debatt under Arendalsuka 16. august.

Regjeringens «mulighetsstudie» av ulike tilknytningsformer i UH-sektoren – blant annet en foretaksmodell – ble tidlig et tema i debatten.

– Å bli foretak vil ikke gi institusjonene mer akademisk frihet. Regjeringen skaper bare utrygghet i sektoren når den løfter fram foretaksmodellen, mente Marit Arnstad.

Iselin Nybø understreket at ordet «foretaksmodell» nå ikke er nevnt i mandatet til mulighetsstudien, nettopp fordi hun ønsker en åpen og bred inngang til spørsmålet om organisering og styring av sektoren.

Hadia Tajik tok til orde for mer tillitsbasert styring.

– Størst av alt er den akademiske friheten. Vi vil ha mer tillitsbasert og langsiktig styring av universitets- og høyskolesektoren. Heller enn en foretaksmodell, vil Arbeiderpartiet gi sektoren bedre økonomi og økt tillit, sa hun.

– Vi har allerede gjennomført et økonomisk taktskifte i sektoren, kontret en offensiv Nybø, og viste til økte kunnskapsbevilgninger under både denne og forrige regjering.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad tok opp situasjonen for unge forskere. Han viste til en rapport laget av Akademiet for Yngre Forskere, som slår fast at bare halvparten av dagens unge forskere vil anbefale andre en forskerkarriere. Her var det et samstemt panel som pekte på løsninger.

– Bedre karriereveier, mindre jobbusikkerhet – og sikkert også bedre lønn, svarte Tajik, til støtte fra de øvrige i panelet.