Hederspris til Hongslo

Jan Hongslo ved Folkehelseinstituttet ble 4. april tildelt Forskerforbundets hederspris. Hongslo har hatt viktige tillitsverv i over 20 år, og har særlig markert seg i arbeidet med medbestemmelse.

Hilde Gunn Avløyp og Jan Hongslo

Hilde Gunn Avløyp og Jan Hongslo

Jan Hongslo ble 4. april tildelt Forskerforbundets hederspris, etter innstilling fra lokallagsstyret ved Folkehelseinstituttet. Lokallaget la særlig vekt på hans engasjement for medbestemmelse, som har vært svært viktig for samarbeidet som er etablert mellom tillitsvalgte og ledelsen ved Folkehelseinstituttet. Ved omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen i 2002 var Hongslo ansattrepresentant i arbeidsgruppa som skulle etablere det nye Folkehelseinstituttet (tidligere Folkehelsa). Siden har han som tillitsvalgt hatt en sentral rolle ved alle senere omstillinger ved FHI.

Hongslo var lokallagsleder i over tyve år, og satt også som medlem i Forskerforbundets hovedstyre i seks år, hvorav fire som nestleder.

Overrekkelsen ble gjort under lokallagets årsmøte av generalsekretær Hilde Gunn Avløyp. Prisen ble overrakt med en etsing av Ola Steen.

Vi gratulerer og takker Jan for lang og utrettelig tjeneste i Forskerforbundet!