Guro Elisabeth Lind foreslått som ny leder

Valgkomiteen foreslår professor Guro Elisabeth Lind fra Oslo universitetssykehus/UiO som ny leder av Forskerforbundet. Kristin Dæhli fra NTNU foreslås som nestleder. Valget av ny ledelse vil skje på representantskapsmøtet 17. oktober.

Guro Elisabeth Lind

Guro Elisabeth Lind

Nåværende leder Petter Aaslestad takker for seg etter seks år som leder av Forskerforbundet på representantskapsmøtet 16. og 17. oktober i høst. Fra 1.1.2019 vil forbundet ha ny ledelse.

Nå har valgkomiteen lagt fram sitt forslag, hvor de innstiller på Guro Elisabeth Lind som ny leder og Kristin Dæhli som ny nestleder.

Ove Kvammen (Høgskulen på Vestlandet) har ledet valgkomiteen. Komiteen legger vekt på at Lind på tross av sin unge alder kan vise til en svært solid og omfattende aktivitet innen forskning, undervisning og innovasjon. Hun har lederutdannelse og bred erfaring i ledelse og organisasjonsbygging både i faglig sammenheng (forskningsgruppe), i forskningspolitisk sammenheng (Akademiet for yngre forskere) og i fagforeningssammenheng (lokallag i Forskerforbundet).

Kristin Dæhli kjenner organisasjonen svært godt, både gjennom sitt virke lokalt ved NTNU, der hun har hatt viktige verv siden 1986, og på nasjonalt plan. På nasjonalt nivå i Forskerforbundet har hun vært hovedstyremedlem, medlem av ulike utvalg og desisor i de to siste periodene. 

Vi må helt tilbake til 1984 for å finne Forskerforbundets siste kvinnelige leder.

Valgkomiteens fullstendige forslag til hovedstyre i Forskerforbundet 2019-2021:

Leder
Guro Elisabeth Lind, Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo

Nestleder
Kristin Dæhli, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Medlemmer
Ellen Karoline Dahl, UiT – Norges arktiske universitet
Sebastian Eiter, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
Brita Haugum, Akershus universitetssykehus helseforetak (Ahus HF)
Kristin Ran Choi Hinna, Høgskulen på Vestlandet
Steinar Vagstad, Universitetet i Bergen

Varamedlemmer
1. varamedlem: Lena Marie Kjøbli, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
2. varamedlem: Berit Bratholm, Universitetet i Sørøst-Norge
3. varamedlem: Brynjar Kulset, Nasjonalbiblioteket