God medlemsvekst i 2017

I 2017 fikk Forskerforbundet nesten 2 000 nye medlemmer, og hadde en medlemsvekst på litt over 4 %. Ved utgangen av 2017 hadde vi 21 800 medlemmer. Takk for strålende innsats til alle ververe der ute!

Don't panic. Organize!

Don't Panic. Organize!

Rekruttering av studentmedlemmer er en av hovedprioriteringene våre, og i 2017 økte antall studentmedlemmer med 35 %. Ved årsskiftet hadde vi nesten 1 400 studentmedlemmer. Fokus på rekruttering av studentmedlemmer fortsetter i 2018, med mange spennende aktiviteter i vente.

Vi håper på en god medlemsvekst også i 2018 og ønsker alle lykke til med vervingen!