Europeisk erklæring om forskningsintegritet i praksis

Forskerforbundet har deltatt i et bredt sammensatt europeisk konsensuspanel som har utviklet en veileder om forskningsintegritet.

Article Image

Prosessen ble sluttført på et møte i Bonn 7. februar 2018. Hensikten med erklæringen er å supplere eksisterende rammeverk ved å fokusere spesifikt på det institusjonelle ansvaret for styrkning av integritet. Denne erklæringen: Working with Research Integrity – Guidance for Research Performing Organisations: The Bonn PRINTEGER Statement er publisert med åpen tilgang i Science and Engineering Ethics og foreligger nå også i norsk oversettelse som Forskningsintegritet i praksis – veileder for forskningsutførende institusjoner.

Tirsdag 28. august kl. 14–16 inviterer Forskerforbundet og PRINTEGER-prosjektet ved OsloMet til et åpent møte der veilederen blir presentert nærmere. Sted: OsloMet, Stensberggaten 26, rom X158 (1. etasje), Oslo

Påmelding ikke lenger tilgjengelig

Forskningsintegritet i praksis – veileder for forskningsutførende institusjoner (pdf)