Enighet om offentlig tjenestepensjon

Unio, LO, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngikk lørdag 3. mars en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. Avtalen skal nå på uravstemning.

Ragnhild Lied (Unio) / Petter Aaslestad (Forskerforbundet)

Ragnhild Lied (Unio) / Petter Aaslestad (Forskerforbundet). Foto: Unio/Forskerforbundet

Unio-leder Ragnhild Lied har forhandlet på vegne av Unios medlemmer. Hun legger vekt på at det var nødvendig å få på plass en ny pensjonsløsning av hensyn til dagens unge arbeidstakere.

– Stortinget har allerede vedtatt at de yngre må jobbe lengre for å få en god pensjon. Den nye avtalen som partene nå er enige om gjør at de yngre generasjonene har mulighet til å kompensere for den såkalte levealdersjusteringen raskere enn den ordningen vi hadde, sier Lied.

Den nye avtalen gir et tidsavgrenset tidligpensjonstillegg, som sikrer livsvarige pensjonsnivåer for de som ikke klarer å stå lenge i jobb. Tillegget vil gjelde som en overgangsordning, som etterhvert fases ut, for årskullene 1963-1970.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad mener at avtalen samlet sett gir et godt resultat for Forskerforbundets medlemmer, men understreker at resultatet nå skal på uravstemning.

– Dette er et viktig spørsmål for våre medlemmer, og det er naturlig å sende forhandlingsresultatet på uravstemning til de av våre medlemmer som omfattes av den offentlige tjenestepensjonen. Vi kommer til å informere nærmere om denne prosessen til uken, sier Aaslestad.

Les avtaleteksten her:

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (pdf)