– Uakseptabelt med lockout

Forskerforbundet gir Sykepleierforbundet full støtte i konflikten med NHO Service og Handel. – Lockouten er et uakseptabelt virkemiddel mot en begrenset streik i helsektoren, sier forbundsleder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Den 25. oktober ble 55 sykepleiere tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel.

NSFs krav er at deres medlemmer skal sikres en minstelønn på linje med det andre sykepleiere har fått i årets tariffoppgjør.

Denne uken svarte NHO med å varsle lockout i 65 bedrifter. Legeforeningen, Utdanningsforbundet og Parat er blant dem som har reagert. Også Forskerforbundets leder Petter Aaslestad mener lockouten er uakseptabel.

– Jeg oppfordrer NHO til å trekke varselet, sier han.