– Jeg har bare Plan S, ingen plan B

– Plan S er ikke perfekt. Men mange har mistet det overordnede målet av syne – å snu en dysfunksjonell forretningsmodell til beste for spredningen av kunnskap, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i sin tale til Forskningspolitisk seminar.

Statsråd Iselin Nybø

Statsråd Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann

Budskapet var klart da Nybø (V) talte til Forskerforbundets forskningspolitiske seminar i dag: Vi trenger et system der forskningsartiklene er åpne og ikke bak betalingsmurer.

– De fleste forskere jeg har snakket med støtter prinsippet om åpen tilgang. Da må vi også godta at vi ofrer noe på veien mot dette viktige målet, sa Nybø.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad utfordret statsråden på hvorfor hun ikke sender planen på høring. Men Nybø ønsket ikke en formell høringsprosess.

– Jeg forstår at Plan S skaper usikkerhet for forskere som ønsker å publisere i de beste tidsskriftene. Det er et mål at overgangen til Plan S blir så smidig som mulig, sa Nybø.

Forskerforbundet har tidligere uttalt seg kritisk til Plan S, og tatt til orde for en åpen høringsprosess.