– En klok avgjørelse

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad er fornøyd med at det likevel skal arrangeres en nasjonal høringsrunde om Plan S.

Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Debatten har rast etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø tidligere i høst varslet at Norge ville tilslutte seg Plan S, EU-initiativet som skal sikre åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 1.1.2020.

Forskerforbundet var blant dem som var kritiske til planen, og tok tidlig til orde for at Plan S måtte på åpen høring. Nå har Forskerforbundet fått gjennomslag for sitt krav.

– Dette er en klok avgjørelse av Forskningsrådet. Plan S er en kompleks plan som vil ha store konsekvenser for norske forskere og forskningsinstitusjoner. En høringsrunde vil belyse disse konsekvensene bedre, og få fram hvike endringer som er nødvendige for å sikre åpen tilgang til forskning på en god måte, sier Aaslestad.

Aaslestad understreker at målet om åpen tilgang til forskning er viktig, men at overgangen må skje på en måte som sikrer forskernes rettigheter og akademiske frihet. Han gleder seg til å bidra i høringsprosessen.

– Vi kommer til å be organisasjonen vår om innspill, både lokallag, ressurspersoner på feltet og vårt eget Opphavsrettsutvalg. Dette er en viktig sak for våre medlemmer. Vi er ikke minst opptatt av at overgangen til åpen tilgang må gjennomføres på en måte som sikrer forutsigbarhet og akademisk frihet for forskerne. Jeg synes UiO-rektor Svein Stølen oppsummerte målet for den videre veien godt – care before speed, avslutter Aaslestad.