– Bevisste studenter er viktig for et demokratisk arbeidsliv

I løpet av våren 2019 skal en ny studentorganisering for Forskerforbundet være på plass. Studenten som leder arbeidet, forsker selv på fagforeninger.

Studentrepresentant Erik T. Valestrand

Studentrepresentant Erik T. Valestrand

Rundt 1500 studenter er medlem av Forskerforbundet, men foreløpig finnes det ingen formell organisasjonsstruktur rundt studentmedlemmene. Våren 2019 skal det velges et eget studentutvalg, som får samme status som Forskerforbundets andre faglige utvalg. Erik T. Valestrand er oppnevnt til å lede arbeidet.

– Mitt utgangspunkt er at bevisste studenter er viktig for et demokratisk arbeidsliv. Gode arbeidsbetingelser kommer ikke gratis, det er noe vi må jobbe for. Uansett studieretning eller fremtidig yrke får vi studenter det bedre ved å organisere oss og særlig i en forening som også organiserer de ansatte. Ansatte og studenter må spille på samme lag, sier Valestrand.

Han er oppvokst i Göteborg, men bor nå i Bergen, der han studerer master i sosiologi ved universitetet. Han tror Forskerforbundet vil styrkes av å utvikle en mer helhetlig studentpolitikk.

– Det handler om studiefinansiering, om kvalitet på utdanningen og medbestemmelse ved institusjonene. Å være student innebærer å sjonglere med flere baller samtidig. Man har en deltidsjobb, man har eksamen og mange stresser mye, vi vet også at mange sliter psykisk. Uansett situasjon er det fint å føle trygghet ved å stå sammen, mener Valestrand.

Han er opptatt av at studentmedlemskap i Forskerforbundet ikke bare passer for dem som ser seg selv som framtidige forskere.

– Noen av oss blir i akademia, noen blir forskere, mange blir kunnskapsarbeidere andre steder i arbeidslivet. At vi organiserer oss sammen, uavhengig av studieretning eller fremtidig yrke, er med på å etablere en felles bevissthet om studenters situasjon og utfordringer i overgangen til yrkeslivet, sier Valestrand.

Organiseringsgraden i Norge er synkende. Både Forskerforbundet og andre fagforeninger er opptatt av å få flere unge arbeidstakere til å organisere seg. Valestrand kjenner godt til problemstillingen.

– I masteroppgaven min ser jeg nærmere på tillitsvalgtarbeidet i Sverige og Norge. Det som gjør rollen som tillitsvalgt ekstra spennende sett fra et faglig perspektiv, er at det er den ytterste lenken i trepartssamarbeidet og samtidig byr ulike sektorer og bransjer på stor variasjon i hvordan vervet utføres. Så kunnskap om dette, er også kunnskap om demokrati i praksis. Det organiserte arbeidslivet og demokratiet henger nært sammen, avslutter Valestrand.

Lyst til å bli studentmedlem, eller kjenner du kanskje en student du vil verve? Les mer om studentmedlemskap her