Vil øke forskningskompetansen i offentlig sektor

– Offentlig sektor må bli bedre til å etterspørre og ta i bruk forskning, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Onsdag 3. mai arrangerte Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) sin årskonferanse, under overskriften «Forskning funker». Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen brukte deler av sin innledning til å ta opp det offentliges ansvar for en helhetlig forskningsinnsats.

– Store deler av offentlig sektor undervurderer mulighetene i forskning, sa Røe Isaksen, og fikk støtte fra blant andre Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen og Abelia-direktør Håkon Haugli.

Røttingen pekte på et «økt kompetansebehov på brukersiden» og mente offentlig sektor måtte øke sin forskningskompetanse. «Innenfor viktige samfunnssektorer som samferdsel og helse, forsker vi for lite som land», fulgte Haugli opp.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad er glad for signalene, og mener perspektivet bør få en større plass i den reviderte Langtidsplanen for forskning.

– Kunnskapsministeren har understreket at Langtidsplanen for forskning er hele regjeringens ansvar. Likevel har vi sett at tunge departementer som Justis og Samferdsel bruker svært lite ressurser på forskning og utvikling. Det er gledelig at flere arbeider for at hele bredden i offentlig sektor styrker sin forskningskompetanse og forskningsinnsats, mener Aaslestad.