Studentstemmen

Christina Kjeserud er Forskerforbundets nye studentrepresentant.
– Min jobb er å hjelpe lokallagene til å rekruttere og ta vare på flere studentmedlemmer, sier hun.

Studentrepresentant Christina Kjeserud

Studentrepresentant Christina Kjeserud

Til daglig er hun masterstudent i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Oslo, men nå skal Christina Kjeserud (27) også være studentenes stemme i Forskerforbundet.

– Jeg vil gjerne være den lille forskjellen som gjør at vi får tak i flere studentmedlemmer og klarer å ta vare på dem, sier Kjeserud.

Som studentrepresentant er hun opptatt av at også studenter har nytte av støtten en fagforening gir.

– Det gir tyngde å ha med seg Forskerforbundet inn i arbeidslivet, i tillegg til at studentmedlemskapet gir deg gode forsikringsordninger og tilgang til nyttige kurs, sier Kjeserud.

Hun oppfordrer lokallag i Forskerforbundet til å ta kontakt.
– Jeg skal være studentrepresentant for hele landet, så jeg håper mange lokallag vil diskutere hvordan vi kan nå flere studenter, avslutter hun.

Studentmedlemskap i Forskerforbundet er gratis – og du kan melde deg inn her