Støtter oppropet #metooakademia

Inspirert av #Akademiuppropet i Sverige har to NTNU-ansatte tatt initiativ til et opprop mot seksuell trakassering i akademia i Norge. Forskerforbundet støtter oppropet og oppfordrer våre medlemmer til å signere.

Forbundsleder Petter Aaslestad

Forbundsleder Petter Aaslestad

Hovedpunktene i oppropet er:

Vi krever at ledelsen ved norske universitet iverksetter følgende tiltak:

  • Iverksett holdningsendrende kampanjer for å hindre uønsket seksuell atferd og trakassering.
  • Kartlegg og kvalitetssikre rutiner for identifisering og håndtering av uønsket seksuell atferd og trakassering: Er de gode nok?
  • Sørg for at organisasjonens rutiner for å identifisere og håndtere seksuell trakassering er kjent blant ledere, ansatte og studenter.
  • Etabler lett tilgjengelige, effektive og ikke minst nøytrale kanaler for å melde fra om uønsket seksuell atferd og trakassering.
  • Sett i gang endringsprosesser knyttet til strukturelle forhold som bidrar til å opprettholde asymmetriske maktrelasjoner i akademia.

Oppropet #metooakademia finner du her: www.metooakademia.no (ikke lenger gyldig)